Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı örneği, Doktora/Uzmanlık belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör başvuruları için) ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Doç. Dr. 1 Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak. Sosyal Hizmet alanında doçentliğini almış olmak. Göç alanında yayın ve çalışmalar olmak.
Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji veya Psikolojinin alt dallarının birinden doktorasını almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Doç. Dr. 1 Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji veya Psikolojinin alt dallarının birinden doktorasını almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Prof. Dr. 1 Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji veya Psikolojinin alt dallarının birinden doktorasını almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Mekatronik Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanlarının birinden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Metal ve Alaşımlarının Termal Kararlığı alanında yayın ve çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanlarının birinden doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde doktorasını yapmış olmak. xİlgili alanlarda veya Yüksek gerilim tekniği, Enerji İletim ve Dağıtım Hatları, Güç Elektroniği alanlarından en az birinde yayın ve çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü / Dış Ticaret Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak. Kültürlerarası Karşılaştırmalar ve İş birliği alanında yayın ve çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Doç. Dr. 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Çocuk Gelişimi alanında doçentliğini almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmalar olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nöroloji Anabilim Dalı Doç. Dr. 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Nöroloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Psikiyatri veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nükleer Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Nükleer Tıp Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göz Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

22 Haziran 2022