KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi alacaktır.
Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Duyurulur.
Müracaatların Başlama Tarihi: 07.09.2022
Son Müracaat Tarihi: 22.09.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 26.09.2022
Sınav Tarihi: 28.09.2022
Değerlendirme Tarihi: 30.09.2022

BİRİM BÖLÜM/ALAN KADRO SAYISI UNVANI ŞARTLARI
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik ve Bilgisayar alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Bilgisayar alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Endüstri Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak. Geleneksel Türk Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sözel puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Fizyoloji Anabilim Dalı 1 Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Eczacılık Fakültelerinin birinden lisans mezunu olmak. Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak, ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.

İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başvuru Formu
 3. Özgeçmiş (CV)
 4. Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
 5. Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
 6. Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi) (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
 7. Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)) (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
 8. ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
 9. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
 10. Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
 11. Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve E-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)
 12. Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)

07 Eylül 2022