KTO Karataylılar!
Okurken, akademik ve idari alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Kısmi Zamanlı Asistan Öğrenci Projesi ile ders saatleriniz dışında boş zamanlarınızda, kendinizi idari ve akademik anlamda donatabilir, beceri kazanabilirsiniz.

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Kısmi Zamanlı Öğrenci başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • İlan Edilen İşler17 Ekim 2022- 30 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerlidir. 
 • Son Başvuru Tarihi: 04 Ekim 2022’dir.
 • Mülakat Tarihleri: 05-07 Ekim 2022 tarihleri arasındadır. 

Mülakat tarihleri için mesaj gönderilmeyecektir. Başvuru yaptığınız birimlere gitmeniz gerekmektedir. Başvuru yaptığınız birim bilgilerini lütfen not alınız.

 • Sonuç İlan Tarihi: 10 Ekim 2022’dir.
 • Evrak Teslim Tarihleri: 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasındadır. 

Başvuru Şartları:

 1. Tezli/Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, KTO Karatay Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak
 2. Kayıt donduran, pasif, yabancı uyruklu öğrenci olmamak
 3. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak
 4. Disiplin cezası almamış olmak
 5. Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri, yeteneğe, iyi bir ahlaka sahip olmak
 6. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak
 7. Başvuru yapan öğrencilerimizin herhangi bir yerde devam eden sigortasının bulunmaması gerekmektedir.
 8. Dönem içinde stajı olan öğrencilerin başvuru yapmaması gerekmektedir.

 Yukarıdaki şartlara ek olarak, daha önce kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin önceki çalışma dönemlerinde;

 1. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle önceden sözleşmelerinin feshedilmemiş olması
 2. Başvurulan birimde iki dönem üst üste çalışmamış olması
 3. 25 yaş altında olması gerekmektedir.

Not: Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden

 • Normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak
 • Yabancı uyruklu öğrenci olmamak
 • Disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Başvurular https://asistanogrencibasvuru.karatay.edu.tr/  linkinden alınmaktadır.


30 Eylül 2022