Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Yabancı dil sınav belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı örneği, Doktora/Uzmanlık belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör başvuruları için) ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını ve doçentliğini almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. Psikoloji alanında doktorasını almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Psikoloji lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Genel Psikoloji alanlarının birinden doktora yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 1 İşletme alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İşletme alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalı Profesör 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktorasını almış olmak. Medeni Hukuk alanında yayın ve çalışmaları olmak.
Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doçent 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktorasını almış olmak. Medeni Hukuk alanında yayın ve çalışmaları olmak.
Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Profesör 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktorasını almış olmak. Ticaret Hukuku alanında yayın ve çalışmaları olmak.
Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Doçent 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktorasını almış olmak. Ticaret Hukuku alanında yayın ve çalışmaları olmak.
Özel Hukuk Bölümü / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Profesör 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktorasını almış olmak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayın ve çalışmaları olmak.
Özel Hukuk Bölümü / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Doçent 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktorasını almış olmak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayın ve çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Eğitim Bilimleri, Klinik Psikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinden doktorasını almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Çocuk Gelişimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak. Hemşirelik alanında doktorasını almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Ebelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinden doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Doçent 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olmak. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.

11 Ekim 2022