Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Yabancı dil sınav belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı örneği, Doktora/Uzmanlık belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör başvuruları için) ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

İlk Başvuru Tarihi       : 02.11.2022                          
Son Başvuru Tarihi     : 17.11.2022

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Genel Psikoloji alanlarının birinden doktora yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Dermatoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Dermatoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Dermatoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Antrenörlük Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.

02 Kasım 2022