KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacaktır.
Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Duyurulur.

Müracaatların Başlama Tarihi: 02.11.2022
Son Müracaat Tarihi: 17.11.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 24.11.2022
Sınav Tarihi: 28.11.2022
Değerlendirme Tarihi: 30.11.2022

BİRİM BÖLÜM/ALAN KADRO SAYISI UNVANI ŞARTLARI
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Fizyoloji Anabilim Dalı 1 Araştırma Görevlisi Fizyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak veya yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü 1 Öğr. Gör. (Ders Verecek) Coğrafya lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans ve doktorasını Coğrafya alanında yapmış olmak. Havacılık alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak. ALES Sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Fizyoterapi Programı 1 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Anatomi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 puan almış olmak.

İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başvuru Formu
 3. Özgeçmiş (CV)
 4. Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)
 5. Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
 6. Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)
 7. Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)
 8. ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
 9. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
 10. Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)
 11. Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve E-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)
 12. Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)

02 Kasım 2022