KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü bünyesinde açılan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları ve puanları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No Adayın Adı Adayın Soyadı ALES Puanı ALES Puanı (60%) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanı (40%) Toplam Puan Durum
1 KA**** YA****** 70,00 42,00 62,50 25,00 67,00 SINAVA ÇAĞRILMASI
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / M Blok MZ-06 Nolu Derslik
Sınav Tarihi: 28.11.2022
Sınav Saati: 12.00

24 Kasım 2022