Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Yabancı dil sınav belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı örneği, Doktora/Uzmanlık belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör başvuruları için) ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

İlk Başvuru Tarihi: 12.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 27.01.2023

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Dermatoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nükleer Tıp Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Nükleer Tıp alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Profesör 1 Makine Mühendisliği alanında doktora ve doçentliğini almış olmak. Nanofiber Yapıştırıcıların Mekanik Özellikleri konusunda yayın ve çalışmaları olmak.

12 Ocak 2023