Öğrencilerimizin üniversite yerleşkesi içerisindeki günlük aktivitelerini kolaylaştırarak eğitim ve öğretimlerini daha etkin şekilde sürdürmelerini sağlamak KTO Karatay Üniversitesi’nin görevleri arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda kurulan Engelli Öğrenciler Birimi’nin amacı, üniversitemizde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve öğrenim gördükleri süre boyunca karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek gerekli önlemleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır.