Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN Başkan Rektör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Demet AKARÇAY ULUTAŞ Başkan Yardımcısı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih CURA Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğr. Üyesi Emine ARSLAN KILIÇOĞLU Üye Sağlık Hizmetleri MYO
Arş. Gör. Ayşe Nur BOZ Üye Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Mehmet İPEK Üye Çağrı Merkezi
Ahmet ÇELİKKANAT Üye Kütüphane
Büşra ATEŞ Üye (SBBF)  Psikoloji Bölümü
Elif ARMUTCUOĞLU Üye (SBBF) Sosyal Hizmet Bölümü