Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN Başkan / Rektör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih CURA  Başkan Yrd. / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğr. Gör. Demet AKARÇAY ULUTAŞ Üye / Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Öğr. Gör. Emine ARSLAN KILIÇOĞLU Üye / Sağlık Hizmetleri MYO
Arş. Gör. Ayşe Nur BOZ   Üye / Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Mehmet İPEK Üye / İdari Personel (Çağrı Merkezi)
Ahmet ÇELİKKANAT Üye / İdari Personel (Kütüphane)
Rıdvan PEKYİĞİT Üye / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğrencisi
Merve Beyza ÇİMEN Üye / Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencisi