İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL ÜYELERİ
Doç. Dr. Bilge AFŞAR
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)
Başkan
Doç. Dr. Hatice BUDAK
Sosyoloji
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.)
Başkan Yardımcısı
Doç. Dr.  Demet AKARÇAY ULUTAŞ
Sosyal Hizmet
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.)
Raportör
Dr. Öğr. Üyesi Hamide SELÇUK Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
(İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sadık ATA Makina Mühendisliği Bölümü
(Mühendislik Fak.)
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Döne AYHAN Sosyoloji Bölümü
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.)
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Necati VARDAR
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(Mühendislik Fak.)
Üye
Celaleddin ÇIBIK Etik Kurul Sekreteri