İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN Rektör Yardımcısı Başkan
Doç.Dr. Bilge AFŞAR Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)
Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hatice BUDAK Sosyoloji
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.)
Raportör
Dr. Öğr. Üyesi Necati VARDAR Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(Mühendislik Fak.)
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Şekip Engin MENDİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
(Mühendislik Fak.)
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem TUNÇEZ Enerji Yönetimi 
(İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇALIK Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
(İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)
Üye
Celaleddin ÇIBIK Etik Kurul Sekreteri