İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN Rektör Yardımcısı Başkan
Yrd.Doç.Dr. Bilge AFŞAR Uluslararası Ticaret 
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fak.)
Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. İbrahim NACAK Sosyoloji
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.)
Raportör
Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(Mühendislik Fak.)
Üye
Yrd. Doç. Dr. Şekip Engin MENDİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
(Mühendislik Fak.)
Üye
Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem TUNÇEZ Enerji Yönetimi 
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fak.)
Üye
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇALIK Lojistik Yönetimi
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fak.)
Üye
Nisa İLBOĞA Etik Kurul Sekreteri