İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL ÜYELERİ
Doç. Dr. Bilge AFŞAR
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)
Başkan
Doç. Dr. Hatice BUDAK
Sosyoloji
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.)
Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Demet AKARÇAY ULUTAŞ
Sosyal Hizmet
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.)
Raportör
Doç. Dr. Ahmet ÇALIK Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
(İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Şekip Engin MENDİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
(Mühendislik Fak.)
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem TUNÇEZ Enerji Yönetimi 
(İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Necati VARDAR
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(Mühendislik Fak.)
Üye
Celaleddin ÇIBIK Etik Kurul Sekreteri