Etik Kurul Toplantı tarihleri ayın dördüncü (4.) haftası perşembe günü yapılır. Araştırmacıların toplantı tarihlerinden üç (3) iş günü önce mesai bitimine kadar dosyalarını eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir.

Başvuruların ıslak imzalı olarak elden eksiksiz yapılması gerekmektedir. Posta ve e-posta ile gelen başvurular değerlendirilmez. Başvuru evraklarının eklerinin sorumlu araştırmacı tarafından paraf edilmesi gerekmektedir.

 Başvurular başvuru yoğunluğuna göre bir sonraki toplantı da değerlendirmeye alınabilir.

Değerlendirilen dosyaların sonuçları toplantı tarihinden beş (5) iş günü içerisinde kurum içinden başvuru yapan araştırmacıların EBYS’ne kurum dışından başvuru yapan araştırmacıların başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine gönderilir.

Başvuru Dosya İçeriği;

Dilekçe,

Taahhütname,

Başvuru Formu, (Her sayfası sorumlu araştırmacı tarafından paraflı)

Çalışmanın içeriğinde anket yapılacak ise anket soruları, (Her sayfası sorumlu araştırmacı tarafından paraflı)

Ölçek, (Her sayfası sorumlu araştırmacı tarafından paraflı)

Başvuru ücretinin dekontu.