ETİK KURUL ÜYELERİ

Ad Soyad

Bölümü

Görevi

Prof. Dr. Taner ZİYLAN

Anatomi

Başkan

Dr. Öğr.Üyesi Hatice YALÇIN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Başkan Yrd.

Doç. Dr. Füsun SUNAR

Fizyoloji

Raportör

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Tıp Tarihi ve Etik

Üye

Prof. Dr. Kemal ÖDEV

Radyoloji

Üye

Prof. Dr. Salim GÜNGÖR

Tıbbi Patoloji

Üye

Prof. Dr. Fuat YÖNDEMLİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üye

Prof. Dr. Birol ÖZKALP

Tıbbi Mikrobiyoloji

Üye

Dr. Öğr.Üyesi Lütfi Saltuk DEMİR 

Halk Sağlığı   

Üye

Dr. Öğr.Üyesi Abdülhalim Serden AY

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üye

Dr. Öğr.Üyesi Beyza SARAÇLIGİL

Tıbbi Biyokimya

Üye

Dr. Öğr.Üyesi Eylem ATILGAN GÜZEŞ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Üye

Dr. Öğr.Üyesi Saniye Göknil ÇALIK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Üye