36. İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurul toplantısı 10.09.2020 tarihinde saat 15.00’te Etik Kurul Toplantı Salonundayapılacaktır. Projesi olanların en geç 07.09.2020 tarihi saat 17.00’ye kadarevraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Teslim Yeri: BBlok 1.Kat (112 Numaralı Oda)

Not: Kurulumuzundeğerlendireceği dosya sayısında kota bulunmaktadır. Kota aşımına girendosyalar, bir sonraki Etik Kurul toplantısında değerlendirmeye alınacaktır.