Tıp Fakültesi Etik Kurulu

Etik Kurulumuz, Üniversitemizden veya üniversite dışından yapılacak olan başvuruları bilimsel ve etik yönden değerlendirmektedir.

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu