KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitimi düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere Temmuz 2009’da kurulmuştur.2016-2017 eğitim yılı itibariyle, Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ve Mimarlık, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Anabilim dallarında Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları ileMimarlık ve İnşaat Mühendisliği Anabilim dallarında doktora programına sahiptir.Enstitünün temel felsefesi, büyük bir endüstriyel altyapıya sahip Konya’da üniversite-sanayi iş birlikteliklerini geliştirecek tez çalışmaları ile ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlar iken yerli teknolojik birikimimizi geliştirmeye doğrudan katkıda bulunmaktır.Program, hem sanayi ve ticaret alanından, hem de akademik alandan öğrencilerin ilgisini çekmeyi hedeflemektedir. Tezli programda amaçlanan, lisans mezunlarını güncelaraştırmalara teşvik etmek ve doktora programlarına hazırlamaktır. Tezsiz programda ise, lisans mezunlarına, ülkenin gereksinimlerine göre ve güncel konularda üst düzeyli derslerle, uzmanlık kazandırmak ve/veya uzmanlık bilgilerini derinleştirmek amaçlanmaktadır. KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, gelecek yıllar için hedeflerini, sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak ileri seviyelere ulaşmak; çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak; Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı yapmak, eğitim programlarının sürekli olarak değerlendirilmesini, geliştirilmesini sağlamak suretiyle etkin bir lisansüstü eğitim ile fen ve mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak; bilim ve teknoloji alanında uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri izleyerek yeni lisansüstü programlarının açılmasını ve ileri araştırma konularına teşvik etmek; lisansüstü eğitimin kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve yürüttüğü eğitim programlarıyla uluslararası düzeyde rekabet edebilir, üstün nitelikli, araştırmacı olmayı hayat felsefesi olarak benimsemiş seçkin bilim insanları ve araştırmacılar yetiştiren bir kurum olmak olarak belirlemiştir.

Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ