KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; geleceğin yönetici ve işletmecilerini değişen rekabet koşullarında ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olabilecek donanımda yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Alanındaki son gelişmeleri yakından takip eden, yurtiçi ve yurtdışı deneyime sahip, uzman akademik kadromuz; öğrenciler ile interaktif iletişimde bulunarak gerek üniversite hayatı boyunca, gerek mezun olduktan sonra da öğrencilerimize destek vermeyi hedeflemektedir. Eğitimin 3. ve 4. yılında sağladığı staj-uygulama imkânlarıyla öğrencilerin iş hayatına kolayca adapte olmasını sağlamak fakültemizin başlıca amaçlarındandır. Ayrıca öğrencilerimiz, yurtdışında seçkin üniversitelerde eğitim alması için farklı değişim programlarıyla desteklenmektedir.

Fakültemizde; isteğe bağlı hazırlık programı dâhilinde, ileri düzeyde İngilizce eğitimi verilmektedir. Buna ek olarak; öğrencilerimiz, eğitim süresi boyunca yönetim tarafından sunulacak olan Çince, Arapça, Rusça, Japonca, Almanca ve Fransızca gibi iş hayatında yoğun olarak kullanılan dünya dillerinden istediklerini seçebilecekler ve 2. dil olarak öğrenebileceklerdir.

Fakültemiz; Lisans Programları ile 3. ve 4. sınıfta öğrencilerimize uzmanlaşabilecekleri seçmeli alanlar sunmaktadır. Lisans eğitimini takiben uzmanlık alanları ile talep edilen bilim alanlarında kendi imkânları ve yabancı üniversitelerin iş birliği ile tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programları planlamıştır.

Öğrencilerimizin; eğitim programlarımızı tamamladıktan sonra mesleki bilgiye sahip olmalarının yanı sıra analitik düşünmeyi bilen, girişimcilik ve yöneticilik vasıflarını kazanmış, vizyon sahibi ve yenilikleri yakından izleyebilen birer mezun olmaları hedeflenmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2010-2011 Akademik eğitim dönemine İşletme ve Uluslararası Ticaret Bölümleri ile eğitime başlamıştır. Sizleri öncelikle, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, EnerjiYönetimi, İslam Ekonomisi ve Finans Bölümlerini geleceğiniz için meslek olarak seçmenizden dolayı kutlarım.

Fakültemizin misyonu, girişimci, lider, yenilikçi meziyetlere sahip mezunlar yetiştirilebilmesini temin eden dünya standartlarında akademik programlar sunmak, İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yeni bilgiler oluşturmak ve yayınlamak ve böylelikle iş dünyasının gelişimine hizmet etmektir.

Fakültemiz, özellikle üniversite-sanayi iş birliğini birinci derece öncelikli konu olarak ele almaktadır. Fakültemizde eğitim alacak olan siz değerli öğrencilerimiz, 3. sınıfın ilk döneminden itibaren sanayi-ticaret ortak eğitim programı çerçevesinde bizzat işletmelerde uygulamalı eğitimde bulunacaksınız.

Fakültemizin bütün bölümlerinde hazırlık sınıflarından ayrı olarak, size ikinci bir dilde mesleki bilgi (Rusça, Çince, Japonca, Arapça, ve diğer diller) öğrenme imkânı sağladık.

Bildiğiniz gibi üniversitemiz ve fakültemiz Erasmus öğrenci değişim programına dahil oldu, 2. sınıftan itibaren bu kapsamda Avrupa Ülkelerindeki üniversitelerde eğitim alma imkânına sahip oldunuz.

Fakültemiz ülkemizin refahını geliştirebilmek için ekonominin her alanında yer alan öncü bir kuruluş olacaktır. Amacımız fakültemizi tercih eden siz öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirerek küresel rekabette, global bir vizyon kazanmanızı ve iş hayatında başarılı olmanızı sağlamaktır.

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinin hedefi, sizleri küresel rekabet ortamının gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatarak sizlere mükemmel bir gelecek ve ülkemiz ekonomisini 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesine bir katkı sağlamaktır.

Başarı dileklerimle,

Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı