KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi; 2014 – 2015 eğitim-öğretim yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin iki fakülte hâline dönüştürülmesi neticesinde faaliyete geçmiş ve bünyesinde bulunan Sosyal Hizmet Bölümü ile öğretimini sürdürmekteyken 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Psikoloji, Sosyoloji, Mütercim Tercümanlık Arapça ve Tarih bölümleri eğitim-öğretime  başlamış, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ise İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü eğitim ve öğretime fiilen başlamıştır. Aynı yıl Fakültede Mütercim Tercümanlık İngilizce bölümü açılmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ise Mütercim Tercümanlık Arapça ve İngilizce Bölümleri Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesine alınmıştır.
Fakültemizde yürütülen bu zengin eğitim-öğretim programlarıyla amaçlanan şey; özgüveni yüksek, insani ve sosyal ilişkileri gelişmiş, problem çözücü niteliklere sahip, sorumluluklarının farkında olan, yenilikçi, aydın fikirli, ileri görüşlü ve lider özellikleri taşıyan, mesleğinin gereklerini yerine getirecek bilgi, birikim ve donanıma sahip, mesleğini seven ve alanının uzmanı olan nitelikli insanlar yetiştirmektir.
Yine fakültemizde yürütülen eğitim-öğretim programlarıyla benzerlikler ve farklılıklar temelinde insanın ilgileri ve sorunlarını önce yerinde anlamaya ve çözmeye yönelik faaliyetler üretecek olan, etkili iletişim kurma ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan mezunlar profili oluşturulması hedeflenmektedir.
Derslerde, teorik bilgi alt-yapısı kazandırılması yanında, uygulamaya da yönelik dersler aracılığı ile teorik bilgiler pekiştirilmekte, hayata alt-yapısı oluşmuş bireylerin katılımı sağlanmaktadır. Yine Üniversite Ortak Dersleri (Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi, Meslek Ahlakı ve Ahilik) ve Üniversite Seçmeli Dersler havuzundaki derslerle de üniversite öğrencilerimiz arasında ortak bir kültür ve millî değerler alt-yapısı oluşturulmak istenmektedir. Ayrıca karşılıklı etkileşimin teşvik edildiği uygulamaya yönelik konulara, program ve etkinliklere de ağırlık verilmektedir. Fakültemiz, yurt içi ve yurt dışı deneyimi olan seçkin öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerini gerek iş hayatında gerekse akademik hayatta, yurt içi veya yurt dışında kariyer yapabilecek yeterli bilgi, beceri ve kazanımlarla donatmayı amaçlamaktadır.