Günümüzün, bir yabancı dili yetersiz kıldığı aşikâr, hatta iki! İnsan hareketliliği sadece ülke içinde değil, ülkeler arasında da süratle artıyor. Seyahat genellikle sanayi, teknoloji, ekonomi, kültürel ve sportif faaliyetlerde çığır açan ülkelere yapılıyor. Bunlar arasında temayüz eden İngilizce konuşan ülkeler. Bu alanlarda gelişmek isteyen ülkemiz, İngilizceyi örgün eğitimin her kademesine yerleştirdi. Eğitimi, sanayiyi ve ticareti geliştirme arzusu birçok faaliyeti beraberinde getirdi. İngilizce bilen akademisyen, mühendis ve tüccar olmak son derece önemli hale geldi. Zira ülkemizden ilerde olan ülkeleri yakalamanın yolu onları tanımaktan geçer. Bu da yetmez! Eğitimde alınan diplomalar, ticari anlaşmalar, devletler arası anlaşma ve protokoller hukuk önünde geçerliğe kavuşması tercüme faaliyeti ile sağlam zemine oturur. Bu çerçevede, bir işlemin taraflarının birbirlerinin niyetini boş yere sorgulamaması için, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviride kusursuz çeviri yapacak mezunlar yetirmeyi gaye edinir.
Arap dünyası ile yakınlaşma bir kültürel ve turizm faaliyetinin ötesine geçerek ticari boyutu yakaladı. Kara ve deniz komşularımız arasında çok sayıda Arapça konuşan ülke olduğu dikkat alınırsa, anılan faaliyet alanlarındaki ticari ve resmi boyuttaki işlemlerde belgelerin çevirisine ihtiyaç duyulacağı ortada. Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü, bu ihtiyacı giderecek çevirmenleri yetiştirir. 
Elbette iki dille dünya anlaşılmaz! Bu yüzden, Rusça, Almanca, Farsça, Japonca ve Fransızca eğitimi de faaliyet alanımızda. Bu dillerde seçmeli dersleri üniversite öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Hedefe giden yolda, çok dil bilen, çok kültüre aşina, bilimselliği en başa koyan gençler yetiştirmek Türk cemiyetini ileriye taşıyacaktır.
Message from the Director
Today’s requirements clearly render one foreign language insufficient, even two! People’s mobility has skyrocketed not only within one country but also across the countries. More often than not, mobility has been targeting countries that host ground breaking developments in areas such as industry, technology, economy, culture and sports organisations. Prominent amongst these countries are the Anglophone countries. Turkey determined to flourish in the above-mentioned areas has prescribed English at all divisions in formal education. Desire to improve education, industry and trade brought about numerous consequences. To become an academic, engineer and entrepreneur able to communicate in English has been a top priority given the fact that to catch up with countries ahead of Turkey ultimately requires getting to know them closely. Which is not enough! Formal qualifications and diplomas, trade agreements, international treaties and protocols can only be secure on a stable ground by translation. Within this framework, Department of English Language and Interpretation aims to educate its graduates with sound translation skills from English to Turkish and vice versa so that parties in a transaction would not dispute each other’s commitments.
Establishing closer links with the Arab world has captured a commercial scope beyond existing culture and tourism corporation. Noting that there are quite a few Arabic speaking countries bordering by land or sea, clearly there is apparent need for translations of documents, on state and commercial level, in the abovementioned areas. Department of Arabic Translation and Interpretation educates future experts to fulfil this need.
Obviously, two languages are inadequate to grasp the world! So, languages like Russian, German, Persian, Japanese and French have been added to our language portfolio from day one. On the way to achieve the objective, to raise young people who adopt scientific attitude and are multilingual, well-versed in many cultures is bound to create a prosperous Turkish society.

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK