HÜCRE YAPISI
Zorunlu kurul dersleri (Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Davranış Bilimleri ve Psikiyatri, Tıp Tarihi ve Etik, Histoloji, Biyofizik, Tıp Eğitimi ve Bilişimi, Hekimlik Uygulamaları) ve seçmeli derslerden oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak Dönem dersliklerinde; uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuarlarında yapılır.
Detaylı Gör
HÜCRELER ARASI ETKILEŞIM
Zorunlu kurul dersleri (Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji, Biyofizik, İlkyardım, Tıp Eğitimi ve Bilişimi, Hekimlik Uygulamaları) ve seçmeli derslerden oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak dönem dersliklerinde; uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuarlarında yapılır.
Detaylı Gör
GENOM VE KALITIM
Anatomi, Biyofizik, Histoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Hekimlik Uygulamaları ve Probleme Dayalı Öğrenim
Detaylı Gör
KIKIRDAK,KEMİK ve BAĞ DOKULARI
KANITA DAYALI TIP VE ETİK
HAREKET SİSTEMİ
Zorunlu kurul dersleri (Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Davranış Bilimleri ve Psikiyatri, Tıp Tarihi ve Etik, Histoloji, Biyofizik, Tıp Eğitimi ve Bilişimi, Hekimlik Uygulamaları) ve seçmeli derslerden oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak dönem dersliklerinde; uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuarlarında yapılır.


Detaylı Gör
SİNİR SİSTEMİ ve DUYU ORGANLARI
Zorunlu kurul dersleri (Anatomi,Fizyoloji,Tıbbi Biyokimya, Histoloji Embriyoloji, Biyofizik,Hekimlik Uygulamaları, Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları, Topluma Dayalı Tıp Uygulamaları) ve seçmeli derslerden oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak dönem dersliklerinde verilir. Uygulamalar Anatomi Maket Odası ve Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarlarında yapılır.
Detaylı Gör
DOLAŞIM/SOLUNUM SİSTEMİ
Zorunlu kurul dersleri (Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya,Tıbbi Mikrobiyoloji, Histoloji Embriyoloji, Biyofizik, Hekimlik Uygulamaları, Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları, Topluma Dayalı Tıp Uygulamaları) ve seçmeli derslerden oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak dönem dersliklerinde verilir. Uygulamalar Anatomi Maket Odası ve Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarlarında yapılır.
Detaylı Gör
SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
ÜREME/BOŞALTIM VE ENDOKRİN SİSTEM
HALK SAĞLIĞI, HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ VE NEOPLAZİ
Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Patoloji, Halk Sağlığı, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Genetik, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Fizyopatoloji, Hekimlik Uygulamaları, Su Altı Hekimliği
Detaylı Gör
HASTALIKLARIN MİKROBİYOLOJİK TEMELİ VE ENFEKSİYON
Zorunlu kurul dersleri ( Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Patoloji, Fizyopatoloji, Halk Sağlığı, Genel Cerrahi, Nükleer Tıp, Semptomdan Ayırıcı Tanıya, Pediatri, Hekimlik Uygulamaları) ve zorunlu kurul dışı derslerden oluşur.Teorik dersler tam katılımlı olarak dönem dersliklerinde verilir. Uygulamalar Temel Tıp Bilimleri laboratuvarlarında yapılır.
Detaylı Gör
KARDİYOPULMONER SİSTEM VE HALK SAĞLIĞI
(Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Patoloji, Radyasyon Onkolojisi, Halk Sağlığı, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Genetik, Fizyopatoloji, Semptomdan Ayırıcı Tanıya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Radyoloji, Pediatri, Nükleer Tıp, Spor Hekimliği, Hekimlik Uygulamaları)
Detaylı Gör
HALK SAĞLIĞI, HEMATOLOJİ, ACİL
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM, ENDOKRİNOLOJİ, OBSTETRİK ve JİNEKOLOJİ
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ, ÜROGENİTAL SİSTEM VE HALK SAĞLIĞI
STAJ SEYİR TABLOSU
GENEL CERRAHİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ACİL TIP
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KLİNİK FARMAKOLOJİ
ADLİ TIP STAJ PROGRAMI
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
FTR
GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
ÜROLOJİ
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR STAJ PROGRAMI
ENFEKSİYON HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI
KARDİYOLOJİ STAJ PROGRAMI
ORTOPEDİ STAJ PROGRAMI
KULAK, BURUN, BOĞAZ STAJ PROGRAMI
NÖROLOJİ STAJ PROGRAMI
RADYOLOJİ STAJ PROGRAMI