18.02.2019 Pazartesi günü  ADL 223 kodlu İş Hukuku dersi 

yapılamayacak olup, telafisi daha sonra yapılacaktır.


14 Şubat 2019