15.04.2019 Pazartesi günü Ceza Hukuku ile Avukatlık ve Noterlik Hukuku dersleri yapılamayacak olup telafisi ileri tarihte yapılacaktır.


12 Nisan 2019