Değerli Öğrencimiz;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen ;  Öğrenciler,bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar….’’ ifadesi  ile

“…. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler…”  

ifadeleri gereğince; azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin yukarıdaki kanun maddesinde belirtilen ek sınavlara (daha önce alarak devam şartını sağladığı dersler için) katılabilmek için aşağıdaki tarihlerde dilekçe ile Adalet Meslek Yüksekokulu Sekreterliği’ne başvurmaları gerekmektedir.

Başvurusu yapılacak ek sınavlar için; öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yılın öğrenim ücreti doğrultusunda sınav başına 1 (bir) AKTS değerinde ücret ödemesi gerekmektedir.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAK

EK SINAV TARİHLERİ

19.08.2019 – 22.08.2019

1. Ek Sınav Başvurusu

02.09.2019 – 06.09.2019

*1. Ek Sınavlar

09.09.2019

1. Ek Sınavların İlanı

17.09.2019 – 19.09.2019

2. Ek Sınav Başvurusu

24.09.2019 – 27.09.2019

*2. Ek Sınavlar

30.09.2019

2. Ek Sınavların İlanı

*Belirtilen tarih aralığında yapılacak sınavların tarihleri başvurulardan sonra ilan edilecektir.

Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için yapılacak uygulamaları içeren diyagram için tıklayınız

Uygulama esasları için tıklayınız

İlgili kanun maddesi için tıklayınız


02 Ağustos 2019