Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi dersini alan öğrenciler derste kullanılacak kitabı sekreterlikten imza karşılığı alabilirler.


01 Ekim 2019