2547 sayılı Kanunun 44/c maddesi gereğince azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerden daha önce hiç almadığı dersi bulunanların 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi için ders kayıt tarihleri aşağıda belirtilmiş olup ders kayıt işlemleri için Meslek Yüksekokul Sekreterliği ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.


2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kayıt Tarih Aralığı
21.10.2019-25.10.2019

Not: Ders kaydı yapabilmek için kaydı yapılacak derslerin toplam AKTS miktarı kadar belirlenen ücret ödenecektir.

Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar aşağıdadır.İlgili dosya için tıklayınız
18 Ekim 2019