2019-Yaz döneminde staj yapan mekatronik mühendisliği bölümüöğrencilerinin hazırlaması gereken staj defterine ilişkin bilgilerin yer aldığıtaslak dökümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca, e-staj (staj.karatay.edu.tr) sistemi üzerinden elde edilecekolan "Staj Değerlendirme Formu"nun staj bitiminde firma yetkilileritarafından doldurularak KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik FakültesiMekatronik Mühendisliği Bölümü’ne GİZLİ olarak elden kapalı mühürlü zarf ileteslim edilmesi gerekmektedir.

Staj defteri ve staj değerlendirme formlarının bölüme teslimi ileilgili bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.


İlgili dosya için tıklayınız
06 Ağustos 2019