Aşağıdaki formlardan siyah yazılı olanlar bu enstitüde kullanılmamaktadır. Bu işlemleri online olarak yapabilirsiniz.

Bu işlem online olarak yapılmaktadır!

FR-0036 - Lisansüstü Programlara Başvuru Formu

Bu işlem online olarak yapılmaktadır!

FR-0038 - Yatay Geçiş Başvuru Formu

Bu işlem online olarak yapılmaktadır!

FR-0039 - Tezli Yüksek Lisans Programından Tezsiz Yüksek Lisans Programına Geçiş Formu

Bu işlem online olarak yapılmaktadır!

FR-0040 - Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Formu

Bu işlem online olarak yapılmaktadır!

FR-0067 - Tezli Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Dilekçesi

Doktora Formları