2011 yılında kurulan Adalet Meslek Yüksekokulumuzun amacı kamu kuruluşlarının ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu temel hukuk bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu açıdan özellikle Adalet Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Hazırlık sınıfı bulunmayan Adalet Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimize iki yıllık bir süre içerisinde hem teoriye hem de uygulamaya yönelik nitelikli bir eğitim verilmektedir. Meslek yüksekokulumuz oldukça nitelikli bir akademik kadroya sahiptir.

Adalet Meslek Yüksekokulumuzun en önemli özelliği “Uygulamalı Eğitime” oldukça fazla önem verilmesidir. Bu çerçevede ders katalogumuz içerisinde uygulamaya yönelik diğer derslerin dışında “ UYAP Uygulamaları” ve “Dosyalama ve Arşivleme” isimli derslere de yer verilmiştir. Bunun dışında öğrencilerimiz yüksekokulumuza yürüme mesafesiyle beş dakika uzaklıkta bulunan Konya Adliye Sarayı’nda öğrendikleri teorik bilgilerin uygulama aşamasını da görebilme imkânına sahip bulunmaktadır. Ayrıca meslek yüksekokulumuzda öğrencilerimizin mezun olduktan sonra girecekleri mesleki sınavlara hazırlanmalarına yönelik olarak çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede ders katalogumuz içerisinde “Mesleki Sınav Teknikleri” dersine de yer verilerek öğrencilerimizin mesleki sınavlarda daha başarılı olmalarına imkân sağlanmıştır.

Adalet Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz Adalet Bakanlığı’nın yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt katipliği, ceza infaz kurumları müdürlüğü gibi çeşitli birimlerinde görev alabilecekleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimleri, noterler, hukuk büroları, bankalar, şirketler vb. kuruluşların bünyesinde de çalışabilirler. Bunun dışında Adalet Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin gerekli şartları taşımaları halinde Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapabilmeleri de mümkündür. Ayrıca mezunlarımız Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde lisans tamamlama hakkında da sahiptir.