Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2012 yılında kurulmuş olup birbirleri ile bütünlük ve uyum içinde çalışan farklı tasarım disiplinlerini bünyesinde bulundurmaktadır. Fakültemiz eğitim ve öğretime İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile başlamıştır. 2013-2014 dönemlerinde bünyesine dâhil olan Mimarlık, Grafik Tasarım ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümleri’nde eğitimine halen devam etmektedir. Bununla birlikte 2013-2014 güz döneminde Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine de başlanmıştır.

Üretimle birlikte tasarım, özellikle de özgün tasarımın pek çok alanda öne çıkma sebebi olması nedeniyle disiplinler arası çalışabilecek geçmişi iyi bilip geleceğe ışık tutabilecek öğrenciler yetiştirmeyi esas alan eğitim felsefemiz ışığında, alanında kendini ispatlamış üç profesör, on yardımcı doçent, araştırma çalışmalarına aralıksız devam eden beş araştırma görevlisi ile standartların üzerinde bir sanat eğitimi sağlayabilmek için fiziksel ve teknik donanım ile sağlam bir altyapı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, evrensel bilgi ve değerleri benimseyen, özgüveni olan, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı ve günümüz teknolojilerini kullanma becerisine sahip meslek adamı yetiştirmeyi amaçlayan bir bilim sahasıdır. Tasarımın hangi alanında olursa olsun, tasarı ve beceri kavramları söz konusu olduğunda topluma öncülük eden, yerel ve evrensel değerlere saygılı, duygu ve düşüncelerinin paylaşımında etik ve estetik değerlere sahip çıkmayı başarabilen ve bunları mesleğiyle bütünleştiren mimar, iç mimar ve sanatçı bireylerin yetiştirilmesi fakültemizin öncelikli amaçlarındandır.

Fakültemiz bölümlerinde, öğrencinin eğitim süresi boyunca yaratıcı gücünü açığa çıkarması, araştırma, sorgulama, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini de içeren bilimsel metotlar çerçevesinde, sanatın ortak dilini kullanarak, yaşadığı çevrenin ihtiyaçlarının farkında, disiplinler arası üretime yaratıcı ve özgün tasarımlarıyla katkı sağlaması ve bu tasarımları gerçekleştirirken uygun araçları kullanmayı düşünmesi amaçlanmaktadır.  Toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın ve endüstrinin üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili elemanların yetiştirilmesi için farklı dallarda ağırlık gösteren insan çevresinin tasarımına yönelik sanatçı, meslek adamı ve araştırmacılar yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

Geçmişi tanıyan, çağın bilincinde,  yaratıcı, çözüm üreten, sosyal sorumluluk sahibi sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmede öncü bir eğitim kurumu olmayı hedefleyen fakültemiz, Konya Ticaret Odası ile işbirliği protokolü kapsamında öğrencilerine öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve işbaşında deneyim kazanmalarını sağlamak için yaz stajı programları sunmaktadır. AB  Erasmus programı ile fakülte öğrencilerinin, Avrupa’da yer alan üniversitelerdeki öğrenci değişim programıyla dönemlik eğitim almaları desteklenmektedir. Öğrencilerin çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yetenekleri endüstri alanında uygulamaları arzulanmaktadır. Yapılan eğitim öğretim çalışmalarının amacı, sanatın duygusallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, estetik kaygıyı da üst düzeye taşımak, sorumluluk sahibi sanatçılar ve yetkin mimarlar yetiştirmektir.