İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, iş dünyasının gereksinim duyduğu kalifiye elemanları yetiştirme misyonuyla İşletme, Uluslararası Ticaret, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik ve Enerji Yönetimi bölümlerinde dört yıllık eğitim programları uygulamaktadır. Bölümlerimizin tamamında, küresel dünyanın şartlarına uyum sağlayabilme kapasitesi yüksek, sektörün sorunlarına çözüm üretebilme yetisi gelişmiş, rekabet gücünü donanımından alan, sorumluluk üstlenebilen, liderlik vasıflarına sahip, yenilikçi ve özgüvenli yönetici ve uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilmelerine olanak sağlayarak, alanları ile ilgili dünya literatürüne hakim olmaları, fakültemiz eğitim programlarının temel hedeflerindendir. Dünyanın farklı ülkelerinde akademik çalışmalarda bulunmuş seçkin öğretim kadromuz, öğrencilerimize ülkemizde ve dünyada meydana gelen değişimler çerçevesinde rehberlik edebilmekte ve bu sayede onları kariyer planlamaları konusunda yeterli donanımla yönlendirebilmektedirler. Derslerde edinilen teorik bilgilerin uygun koşullarda pratiğe dökülmesine ve karşılıklı etkileşimin kişisel gelişim üzerinde katkı sağlamasına fırsat tanıyan öğretim programlarımız ile öğrencilerimiz yakın geleceğe yön veren liderler olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedirler.