Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sürekli değişen çevre şartlarına uyum sağlanabilmesi için girişimci ve geliştirici olma zorunluluğu; mühendislik alanlarının doğmasına neden olmuştur. Mühendislik bu hizmeti yerine getirebilmek için bilim ile insanlık arasında bir köprü kurmaktadır. Yoğun mühendislik araştırmaları sadece yeni teknolojiler üretmekle kalmamakta ayrıca sistematik bir bilgi birikimi oluşturmakta ve bu birikimi artan bir hızla büyütmeye devam etmektedir.

2009-2010 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleriyle öğretime başlayan Fakültemiz, 2011-2012 öğretim yılında Makine Mühendisliği Bölümünü ve İnşaat Mühendisliği Bölümünü açmıştır.Büyüme ve gelişmesini akılcı ilkeler çerçevesinde yürütmekte olan Fakültemizin Nano Teknoloji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü de 2013-2014 öğretim yılında öğretime başlamıştır. Ayrıca ihtiyaç duyulan yeni bölümlerin alt yapıları oluşturulmaktadır. Fakültemizde ayrıca Çift Anadal programı bulunmaktadır.

Fakültemizde eğitim süresi, bir yıl İngilizce hazırlığın ardından bütün bölümlerde 4 yıldır.Genel olarak bölümlerde eğitim en az %30 oranında İngilizce olarak yapılmaktadır. Bu yaklaşımla mezunlarımız, alanları ile ilgili hem Türkçe hemde İngilizce ifade yeteneği kazanmaktadırlar.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi laboratuvarları; fizik, kimya, bilgisayar, elektrik, elektronik,makine, mekatronik, inşaat, nano teknoloji ve malzeme alanlarında deneyler yapmak üzere teşkil etmiştir. Analog ve sayısal elektronik, sayısal mantık devreleri, mikroişlemci, haberleşme, mikrodalga ve anten, sayısal işaret işleme, biyomedikal, elektromekanik, algılayıcılar, bilgi teknolojileri,  proje destek, araştırma, robotik, kontrol, üretim sistemleri, hidrolik, pnömatik, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği dallarında modern alt yapı ve deney düzenekleri ile donatılmıştır. Proje tabanlı öğrenmeyi sağlayan teknik imkânlar ile öğrenciler; öğretim üyelerimizin danışmanlığında kurguladıkları yeni tasarımları gerçekleştirebilmektedirler.

Ayrıca,yerleşkemizde bulunan bütün bilgisayarlar yerel ağ yapısına bağlı olup, her kullanıcının bu ağın internet bağlantısı üzerinden kablolu ya da kablosuz uluslararası bilgi kaynaklarına erişimi mümkün olmaktadır. Bilgisayar altyapısı,öğrencilerin profesyonel ve amatör gereksinimlerine cevap verecek yazılım ve donanıma sahiptir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine bağlı bölümlerin öğretim programları, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda ve sanayinin ihtiyaçları da gözetilerek hazırlanmıştır. Her öğretim programında temel bilimler, genel mühendislik ve alana yönelik dersler yanında, sosyal bilimler ile ilgili dersler yer almaktadır. Teorik işlenen mühendislik dersleri, uygulamalar ve deneylerle desteklenmektedir.Öğrencilere 4. ve 6. yarıyıl sonunda toplam en az 20 iş günü iki yaz stajı ve son sınıf öğrencilerine danışman öğretim elemanı gözetiminde yarıyıl bitirme projeleri yaptırılmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,eğitim,öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında, uluslararası standartlara bağlı kalarak, akademik ve bilimsel gelişmede öncü rol alan iyi bir eğitim kurumu olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.