Endüstrimizin ve iş dünyamızın büyük bir ihtiyaç olarak gördüğü eğitimli ve nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak için KTO Karatay Üniversitesi, 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılında, Dış Ticaret ve Mekatronik programlarının yer aldığı, Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksek Okulu’nu eğitim dünyamıza kazandırmıştır. Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksek Okulu, ülkemizin en genç ve dinamik meslek yüksek okulları arasındadır.
Günümüzde, kalite, rekabet ve maliyet çok önemli imalat unsurlarıdır. Yüksek okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimiz söz konusu hususlarda üreticilerimize ciddi katkılar sağlayacaklardır. Okulumuz mezunları sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü olarak değerlendirdiğimiz çalışan ihtiyacını en ileri düzeyde sağlayacaktır.
Son yıllarda sanayicilerimiz ürettikleri ürünleri birçok ülkeye ihraç etmektedirler. Nitekim ihracatını gerçekleştirdiğimiz sanayi ürünlerimiz dünya ölçeğindeki pazarlarda yarışmak durumundadırlar. Tüm bunları dikkate alarak öğrencilerimize en uygun şekilde, kapsamlı ve uygulamaya yönelik müfredat programları ile eğitim vereceğiz. Ayrıca sanayi bölgesi ile iç içe olmamız sayesinde uygulamalı eğitim hedefimizi gerçekleştirmemiz daha rahat olacaktır. Öğrencilerimiz şehrimizdeki başarılı firmaların çeşitli birimlerinde eğitim-öğretim yılı içerisinde zorunlu staj uygulamasında yer alacaklardır ve böylece derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulama aşamasını görebilme imkânına sahip olacaklardır.
Karatay Üniversitesi olarak, çağın değer yargıları içinde eğitim vermek, her alanda nitelikli elemanlar yetiştirmek ve Dünya Milletler Ailesi içinde Milletimize saygın bir yer kazandırmayı esas alan mezunlar vermek en büyük hedeflerimiz arasındadır.
Yüksek Okulumuz Eğitim – Öğretim açısından her türlü donanıma sahiptir. Laboratuvarlarımız gerekli araç-gereçlere sahiptir. Her türlü teknolojik alt yapı mevcuttur. Ayrıca dinamik, tecrübeli ve nitelikli bir akademik kadroya sahiptir. Öğrencilerimize konaklama ve ulaşım imkanları sağlanmaktadır.