Enstitü Hakkında

Enstitümüz 2015 yılında açılmış olup Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ile eğitim hayatına başlamıştır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, “ KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde öğretimini yürütmektedir.

Lisansüstü eğitim programının ilk basamağı olan yüksek lisans eğitimi ile öğrencilere; seçilen alandaki bilgilerin derinlemesine ve geniş kapsamlı olarak öğrenilmesini sağlamak, analitik düşünme alışkanlığını kazandırmak, araştırmanın önemini anlamak ve sağlık bilimleri alanıyla ilgili sorunların çözümlenmesinde kanıta dayalı uygulamaların nasıl kullanılacağını mesleki ve etik ilkeler doğrultusunda öğretmek hedeflenmektedir. Bu sayede bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, bakımın kalitesini artıran, bilimsel yeniliklere açık, araştırma, danışmanlık, liderlik bilgi ve becerisine sahip alanında uzman ve üretken sağlık profesyonelleri yetiştirilmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarıyla etkileşimleri artırıp, ortak eğitim programları oluşturarak, lisansüstü ve araştırma platformlarında daha etkin ve yetkin bir konuma ulaşılması en önemli hedefleri arasındadır.

Enstitü Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Füsun SUNAR -Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Merve AYDIN TERZİOĞLU-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Melike FİDAN ALTUNSOY-Enstitü Sekreteri
Enstitü Yönetim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Füsun SUNAR – (Müdür)
Dr. Öğr. Üyesi Merve AYDIN TERZİOĞLU (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Hatice YALÇIN
Enstitü Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Füsun SUNAR -Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Merve AYDIN TERZİOĞLU (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖZTÜRK (Odyoloji Anabilim Dalı Başkan)