Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrencilerimiz Adalet Bakanlığı’nın yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt katipliği, ceza infaz kurumları müdürlüğü gibi çeşitli birimlerinde görev alabilecekleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimleri, noterler, hukuk büroları, bankalar, şirketler vb. kuruluşların bünyesinde de çalışabilirler. Bunun dışında Adalet Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin gerekli şartları taşımaları halinde Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapabilmeleri de mümkündür. Ayrıca mezunlarımız Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde lisans tamamlama hakkında da sahiptir.

 

Occupational Opportunities 

 

Students who graduate from the Vocational School of Justice can take office in various departments such as the Ministry of Justice's registry of the court, the enforcement office, the court clerkship, the directorate of penal execution institutions, as well as in the legal departments of public institutions and organizations, notaries, law offices, banks, companies etc. Apart from that, students graduating from the Vocational School of Justice may transfer vertically to the Faculty of Law if they meet the necessary conditions. In addition, our graduates have the opportunity to complete the bachelor’s degree at The Open Education Faculty of Anadolu University.