Öğrencinin ön lisans programındaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, I, U, Y ya da P notunun olmaması gerekir. Programda, en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

 

GRADUATION REQUIREMENTS  

Students must satisfactorily complete all the courses of the program and mustn’t receive FF, FG,I,U,Y and P grades. To be eligible for graduations, students must satisfactorily complete at least 120 ECTS units in the program and their CPGA (Cumulative Grade Point Average) must be at least 2.00.