Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda; ara sınav, ödev, staj mülakatı, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanabilmektedir. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ödevi, performans değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların bir kısmının veya tamamının değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak verilir.                         

 

Puan Aralığı

Verilen Not

Katsayı

90-100

A

4,0

85-89

A-

3,7

80-84

B+

3,3

75-79

B

3,0

70-74

B-

2,7

65-69

C+

2,3

60-64

C

2,0

55-59

C-

1,7

50-54

D+

1,3

40-49

D

1,0

0-39

FF

0,0

Diğer harf notları şunlardır :

1-) FG = Sınava Girmedi

2-) FX = Devamsız

3-) I = Eksik

4-) S = Yeterli

5-) U = Yetersiz 

6-) T = Transfer

7-) P = Devam Eden

Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş olurlar. Ancak öğrencilerin 3. ve 4. dönemlerinde, C- ve D+ notlarından başarılı olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması yeterlidir.

 

Assessment and Evaluation

 

In the Vocational School of Justice; different evaluation methods such as midterm, homework, internship interview, project, practice and final exam can be implemented. Assessment methods may include classical exam, multiple choice exam, homework, performance evaluation. In order to graduate from the program, grade point average must be at least 2.00. A course grade is determined by the evaluation of some or all of the above elements and assigned as a letter grade. For each lesson the students receive, one of the following letter grades is awarded by the faculty member as a success grade.

 

Range of points

Given Score

Coefficient

90-100

A

4,0

85-89

A-

3,7

80-84

B+

3,3

75-79

B

3,0

70-74

B-

2,7

65-69

C+

2,3

60-64

C

2,0

55-59

C-

1,7

50-54

D+

1,3

40-49

D

1,0

0-39

FF

0,0

 

Other letter grades are:

 

1-) FG = Not participated in Exam

2-) FX = Absent

3-) I = Incomplete

4-) S = Satisfactory

5-) U = Unsatisfactory

6-) T = Transfer

7-) P = Continuing/Progressing

 

 

A student who receives one of these grades; A, A-, B, B-, C+, C and S in a course, can be considered to have completed the course. To complete the lesson, a student who receives C- or D+ grades in one or more courses, must have 2,00 or higher grade point average/cumulative grade point average. A student who has less than 2,00 gpa/cgpa, fails the lesson. However, in the 3rd and 4th semesters, to be able to complete the lesson with C- and D+ grades, it is enough for a student to have 2,00 or higher cumulative grade point average.