Öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere kesin kayıt yaptırdıktan sonra programın ilk döneminde ders ekle-sil süresinin sonuna kadar, daha önce öğrenim gördüğü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu müfredatındaki derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için onaylı not döküm belgesi ve bir dilekçeyle Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurabilir. Öğrencilerin muafiyet talepleri, ders saati, kredisi ve içeriği dikkate alınarak meslek yüksek okulu yönetim kurulunda karara bağlanır.

 

Exemption from Courses Taken from Another Higher Education Program

 

After final registration, the student may make an application, submitting a certified copy of the certificate of nomination and a request for exemption to the vocational college directorate, only for once in order for exemtion from courses in the curriculum that he / she has already received and successfully completed in the higher education institutions recognized by the Higher Education Council until the end of add-drop week. Students’ exemption requests are settled at the vocational high school board of directors, taking into consideration the course hours, credits and contents.