Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, iki farklı disiplini bir araya getirerek Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünü ülkemize kazandırmıştır. Verilen nitelikli eğitimler ile fark yaratan ve örnek olan KTO Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü, Sektör Danışmanlığı Projesi ve Çift Anadal Programları ile niş bir bölüm olma özelliğini korumaktadır.

Multidisipliner Bölüm “Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik”
Risk, hem kamusal hem de özel alanda her zaman karşılaşabileceğimiz negatif sapmalardan oluşan bir kavramdır. Sosyal güvenlik, bir ülkenin en önemli hizmet aracıdır ve çok büyük bir kitleyi kapsar. Bu yüzden sigorta sektörü ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu anlayış ile KTO Karatay Üniversitesi tarafından Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü, istihdamın kendi içerisinde yer alan riskleri de düşünülerek risk yönetim mekanizması olarak kurulmuştur.

Sigortacılık Sektörü Devleşiyor, Mezunların İstihdam Alanı Genişliyor
Dünyada sigortacılık sektörü çok büyük bir ekonomik çıktı üretmektedir. Rakamsal olarak dünya genelinde sigortacıların 6 trilyon dolar üretim yaptığı kaydedilmiştir. Türkiye’de, sigortacılığı bir çerçeve içine alarak kurumsal meslek haline dönüştürmek 5684 Sayılı Kanun ile 2007 yılını bulmuştur. Dolayısıyla Türkiye’nin sigortacılık alanında kat edecek çok yolu vardır ve bu adımları en sağlam şekilde atmaktadır. Hem yeni ürünler geliştirme hem de sigortacılık mesleğini yapan insanların bilimsel donanımlarının arttırılması sektör için büyük önem arz etmekte ve KTO Karatay Üniversitesi eğitim sektörü ile bu açığı en faydalı şekilde onarmaya vesile olmaktadır. 

Staj Kadar Değerli; “Sektör Danışmanlığı Projesi”
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde her iki alandan deneyimli akademisyenler, risklerin kamu ve özel sektör yönetimleri ile alakalı yetkin bireyler yetiştirmektedir. Pratik eğitimin yanı sıra öğrenciler YÖK tarafından zorunlu tutulan SGK İl Müdürlüklerinde ve sigortacılık ile alakalı olarak özel sigorta şirketlerinde, acentelerde, eksperlik ve aktüerlik kurumlarında staj yapmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi tarafından, Sektör Danışmanlığı Projesi kapsamında Konya’da var olan sigorta acenteleri ile birebir görüşmeler yapılarak eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimlerin sonucunda acenteler, Eğitici Sigorta Acentesi Belgesi almaya hak kazanmaktadır. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünü tercih eden 1.sınıf öğrencileri henüz 2. dönemlerindeyken Eğitici Sigorta Acenteleri ile eşleştirilmekte ve 4 yıl boyunca sigortacılık ritüellerini öğrenmek için sahada kendilerini yetiştirmektedir.

9 Farklı Bölümde Çift Anadal Programı 
Günümüzdeki problemler tek başına bir disiplin çatısı altında öğrenilerek aşılacak boyutta değildir. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileri hem KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki bölümler hem de Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi’ndeki bölümlerle ÇAP yapabilme imkânı bulmaktadır. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünün hukuk, sosyoloji, pazarlama gibi birçok alanla ilişkisi olması dolayısıyla öğrencilerin Çift Anadal Programından faydalanmaları nitelikli bir şekilde mezun olmalarını sağlamaktadır.

Mezunların %41’i SGK’ya Atandı, İstihdam Problemi Yaşanmıyor
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü mezunları SGK İl Müdürlüklerinde, sosyal güvenlik ve bireysel emeklilik kurumlarında, sigorta ve emeklilik şirketlerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, bankalarda aktüer, broker, eksper, sigorta uygulayıcısı, fon yöneticisi olarak çalışabilmektedir.
Geçtiğimiz dönemde bölüme özel olarak oluşturulan meslek nitelik kodu ile mezunların yaklaşık %41’i SGK’ya atanmıştır. Kendi acenteliğini açan, sigortacılık bölge müdürlüklerinde çalışan ve diğer yandan akademik çalışmalarını sürdüren mezunlar da bulunmaktadır. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, iktisadi yapının geleceği ve bu mesleği tercih eden insanların iyi bir meslek sahibi olmaları noktasında KTO Karatay Üniversitesi önemli bir köprü görevi yapmaktadır.

“Katılım Esaslı Sigortacılık”ta KTO Karatay Üniversitesi’ne Danışma Komitesi Olma Yetkisi Verildi
Sigortacılıkta “Katılım Sigortası” son yıllarda ilgiyi üzerine çekmeyi başarmıştır. Türkiye’de KTO Karatay Üniversitesi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik ile İslam İktisadı ve Finans Bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitiminin verildiği tek üniversite olma özelliğini taşıması açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın odak noktası olmuştur. Her iki bölümdeki akademisyenlerin çalışmaları neticesinde “Katılım Esaslı Sigortacılık” konusunda KTO Karatay Üniversitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından danışma komitesi kurma hususunda yetkilendirilerek akreditasyon almıştır.

“Katılım Esaslı Sigortacılık Uyum Merkezi” ile bireysel emeklilik üzerinde çalışan ve katılım esaslı fon yöneten kurum-kuruluşlara danışmanlık veren Türkiye’deki altı kurumdan biri olan KTO Karatay Üniversitesi, prestij kazanmaya devam etmektedir.  KTO Karatay Üniversitesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümüne 10’u %100 burslu, 20’si de %50 burslu olmak üzere toplam 30 öğrenci kabul etmektedir.


05 Ağustos 2021


Dünyanın En Hızlı Büyüyen Sektöründe Yerinizi Almak İçin KTO Karataylı Olun Dünyanın En Hızlı Büyüyen Sektöründe Yerinizi Almak İçin KTO Karataylı Olun Dünyanın En Hızlı Büyüyen Sektöründe Yerinizi Almak İçin KTO Karataylı Olun Dünyanın En Hızlı Büyüyen Sektöründe Yerinizi Almak İçin KTO Karataylı Olun

Anasayfa