Uzman eğitim kadrosu, özgün eğitim modeli, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen akademik çalışmalar ve organizasyonlar ile KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü, alana ve sektöre nitelikli insan gücü yetiştiriyor.

Covid-19 süreci, kapitalist ekonomik düzenin kırılgan yapısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bir sağlık krizinin yeryüzündeki tüm kazanç ve emek modellerini etkileyerek sosyal-ekonomik bir krize dönüşmesinin temel nedeni, sağlam ve dayanıklı olmayan bir iktisadi ve sosyal düzendir. İnsanî ve ahlâkî karakteriyle, faizi ve sömürüyü reddeden yapısıyla İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır. Tüm insanların asgari değil, temel refah düzeyine çıkabilmesi, İslam iktisadının emeğin istismarını önleyen faiz yasağı, karşılıksız borçlandırma, kalkınmayı hedefleyen zekât ve benzeri yardımlaşma biçimleri, insanın merkezde olduğu iş hayatı ve toplumsal adaleti sağlamaya yönelik uygulamaları ile mümkündür.

2000’li yılların başında İslami finans kurumlarının ülkemizde sektörden aldıkları pay yüzde 2 seviyelerindeyken, bu oran bugün yaklaşık yüzde 6,5 seviyelerine yükselmiştir. 2005 yılında 10 milyar lira aktif büyüklüğe sahip katılım finans kurumları, 2020 yılı mart ayı itibarıyla 319 milyar liraya ulaşmıştır. Araştırmalar ülkemizdeki katılım finans potansiyelinin yaklaşık yüzde 25 seviyelerinde olduğunu göstermektedir.

KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı Alanında İnsan Kaynağı Yetiştiriyor
Dijital Çağın Dijital Üniversitesi mottosuyla KTO Karatay Üniversitesi, sektörü ve çağın gerekliliklerini yakından takip etmekte, sektörle gerçekleştirdiği istişareler neticesinde yeni programları hayata geçirmektedir. Türkiye’de 2016 yılında “İslam İktisadı ve Finans” Bölümünü lisans düzeyinde açan ilk üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, İslami finans alanında yetişmiş insan kaynağı açığını gidermeyi amaçlamaktadır. İslam İktisadı ve Finans Bölümünde disiplinler arası bir yaklaşımla 4 yıllık lisans eğitimi vererek, öğrencilere alanda gerekli bilgileri kazandırmayı hedeflenmektedir. KTO Karatay Üniversitesi’nde İslam iktisadı, İslami finans ve katılım bankacılığı alanında ortaya çıkabilecek çok boyutlu problemleri ulusal, küresel bakış açısı ile tespit eden, sürdürülebilir çözümler üretebilen ve yeni modeller oluşturabilen uzmanlar yetiştirilmektedir.

Dünyanın Önde Gelen İslam İktisadı Akademisyenlerinden Ders Alma Ayrıcalığı
KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü’nün akademik kadrosunda Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Prof. Dr. Murat Çizakça, Prof. Dr. Halit Çalış, Prof. Dr. Mehmet Saraç, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ergun, Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram gibi birbirinden değerli isimler bulunmaktadır.

Sektörle Desteklenen Akademik Projeler
İşi Yerinde Gözle ve 7+1 Sektör Odaklı Öğrenme Programı’nın yer aldığı İslam İktisadı ve Finans Bölümü, yürütülen akademik çalışmalarla da dikkat çekmektedir. Bölümün yürütmüş olduğu İslam İktisadı ve Finans Webinarları, Katılım Bankaları Buluşmaları, Kitap İncelemeleri Türkiye ve dünyadan alana ilgi duyan binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca koronavirüs salgını neticesinde sosyal ve ekonomik hareketliliğin azalması ile ortaya çıkan duraksamanın İslami Finans ekosistemi, eğitim, özel sektör ve katılım bankacılığı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla I. Karatay Uluslararası İslam İktisadı ve Finans Konferansı (KARCİEF) düzenlenmiştir. KARCİEF, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Odası ve katılım bankaları iş birliğinde düzenlenen tek organizasyon olma özelliğinin yanı sıra ülkemizin bu alandaki stratejik hedeflerine katkı sağlamaktadır.

İşi Yerinde Gözle Projesi
KTO Karataylı İslam İktisadı ve Finans bölümü öğrencileri, İşi Yerinde Gözle Projesi ile farklı kurum ve kuruluşlarda meslekleriyle alakalı olarak gözlem yapmakta, böylece sektörel beceri kazanarak iş dünyasının aradığı niteliğe sahip mezunlar olarak yetişmektedirler. Ayrıca öğrencilere staj gibi iş başı programlarının yanında farklı kurum/kuruluşları görebilme ve yeni bir bakış açısı kazanabilme imkânı sunulmaktadır.

7+1 Eğitim Modeli
İslam İktisadı ve Finans Bölümü 7+1 sistemini uygulayan sektör odaklı bir programdır. Öğrenciler bir dönemlerini sektörde uygulama yaparak geçirmektedir. Bu dönemde KTO Karataylı İslam İktisadı ve Finans Bölümü öğrencileri, haftada 4 gün katılım bankalarında, borsalarda, katılım sigortacılığı ofislerinde ve 1 gün de teknoparklarda bulunmaktadır. Böylece teknolojik girişimlerin şirketleşme ve sermaye sorunlarını yerinde görebilecekleri, kaynak sorununu çözdüklerinde ne denli değer ifade ettiklerini anlayabilecekleri ve nasıl büyüyebileceklerini fark etme imkânı bulmaktadır.

KTO Karatay, 15 Tam Burslu İslam İktisadı ve Finans Bölümü Öğrencisi Alacak
KTO Karatay Üniversitesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İslam İktisadı ve Finans Bölümüne 15’i %100 burslu, 15’i de %50 burslu olmak üzere toplam 30 öğrenci kabul edecek.

Geniş Burs İmkanları KTO Karatay’da
KTO Karatay Üniversitesi’nin %30’a varan Tercih Bursu, TOBB’a bağlı oda ve borsalara özel %15 Ahilik Bursu (Ticaret Odası Destek Bursu), ilk 10.000 başarı sırasına sahip öğrencilere aylık 3.000 TL’ye varan Giriş Yüksek Başarı Bursu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne yerleşen ve YKS’de 10.001-100.000 arası derece yapan öğrencilere özel aylık 500 TL bursu, eğitim ücreti ve konaklamada ilave yüzde 10 indirim sağlayan Artı 10 Bursu, üniversite adaylarının faydalanabileceği burslar arasında yer almaktadır.

Burslar, kontenjanlar, bölümler ve birçok bilgi üniversitenin aday öğrenci web sayfası olan tanitim.karatay.edu.tr adresinde yer almaktadır.


03 Ağustos 2021


Ekonominin Stratejik Çıkış Noktası: İslam İktisadı ve Finans Ekonominin Stratejik Çıkış Noktası: İslam İktisadı ve Finans Ekonominin Stratejik Çıkış Noktası: İslam İktisadı ve Finans Ekonominin Stratejik Çıkış Noktası: İslam İktisadı ve Finans Ekonominin Stratejik Çıkış Noktası: İslam İktisadı ve Finans

Anasayfa