KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Erasmus+ Yetişkin eğitimi kapsamında desteklenen FEPDIS Projesi’nin üçüncü ulusötesi toplantısı 22-23 Mart tarihlerinde İspanya’nın Ibi kentinde gerçekleşti.

Toplantıda özel eğitime muhtaç öğrencilerin aileleri için geliştirilmiş olan psiko-eğitim programının pilot uygulamalarıyla ilgili etkinlikler masaya yatırıldı. Toplantıya KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin Erdem, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Seher Akdeniz ve Erasmus yetkilileri katıldı.

Proje kapsamında engeli tanıma, engel durumunu kabul etme, engelli hakları, ihmal ve istismar konularına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanacağı Avrupa Birliği Erasmus+ projesi ile engelli öğrencilerin ailelerinin çocuklarının eğitimiyle ilgili yaşadıkları zorluklara çözüm üretme, yaygın eğitim yoluyla ailelerin aile eğitiminden faydalanması konularında eğitimcilere uygulayabilecekleri bir eğitim programı oluşturulması amaçlanıyor.


03 Nisan 2018Anasayfa