KTO Karatay Üniversitesi Enerji ve Gelecek Topluluğu tarafından “Regülasyon ve Tarife” konulu söyleşi gerçekleştirildi. EPDK Doğalgaz Tarifeleri Grup Başkanı Ahmet Özkaya piyasa ekonomisi, yatırım ve üretim süreçleri hakkında Enerji Yönetimi Bölümü öğrencilerini bilgilendirdi.
KTO Karatay Üniversitesi Enerji ve Gelecek Topluluğu tarafından enerji piyasası, yatırım, üretim ve dağıtım süreçlerini daha iyi anlamlandırmak amacıyla “Regülasyon ve Tarife” söyleşisi düzenlendi.
Enerji konusunu önemseyen ve bu kapsamda enerji yönetimi alanında lisans eğitimi veren bir üniversitede söyleşinin yapılmasının önemine değinen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Tarifeler Dairesi Başkanlığı Doğalgaz Tarifeleri Grup Başkanı Ahmet Özkaya, regülasyon ve tarife konularında öğrencileri aydınlattı. Özkaya, “Piyasa ekonomisi yatırım, dağıtım ve üretim faaliyetleri arz talebe bağlı olarak değişkenlik gösteren bir sistem içerisindedir. Mal ve hizmet fiyatının serbest fiyat sistemi içinde belirlendiği bir ekonomidir. Sosyal regülasyon, toplumun haklarını korumaya ve refahını artırmaya yönelik düzenlemeleri içermektedir. Temel olarak olumsuz dışsallıkların önlenmesi amaçlanmaktadır. Çevre, güvenlik, sağlık ve çalışanların durumu gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır.” dedi.
Tarife Belirlemede Temel İlke Şeffaf ve Katılımcı Bir Yaklaşım
Tarife belirlemede temel ilkelerin şeffaf ve katılımcı yaklaşımla oluşturulması gerektiğini aktaran Özkaya, “İhtiyaç duyulduğunda geçiş dönemi uygulamaları içermelidir. Uzun vadeli planlar yapılmasına imkân verecek şekilde düzenlemede istikrar sağlanmalıdır. Hizmetin sunumunda kalitenin korunmasına yönelik tedbirler alınmalı ve firmanın yönetimde etkinliği sağlamasına yardımcı olmalıdır.” ifadelerine yer verdi.
Söyleşi, KTO Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü öğrencilerinin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.


28 Mayıs 2019


KTO Karatay Üniversitesi’nde  Regülasyon ve Tarife Söyleşisi KTO Karatay Üniversitesi’nde  Regülasyon ve Tarife Söyleşisi KTO Karatay Üniversitesi’nde  Regülasyon ve Tarife Söyleşisi

Anasayfa