Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah’a vezirlik yapan, siyaset bilimi ve yönetim alanında dünyaca bilinen Siyasetname adlı eserin yazarı Nizamiye Medreseleri’nin kurucusu Nizamülmülk, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Erdemli Yöneticiler Akademisi’nin ortaklaşa düzenlediği ilmi toplantı ile anıldı.

Programda konuşan ve “Hükümdarları bilgelikleri ile aydınlatan, onlara hizmet eden vezirlerdir.” diyen KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Selçuklu Devlet Teşkilatı’nın planlayıcısı, Nizamülmülk Medreselerinin kurucusu, Nizalmülkmülk bu payeye erişebilen önemli şahsiyetlerdendir. Yaşadığı çağa damga vurmuş, getirdiği yenilikler yüzyıllarca uygulanmıştır. İnsanlığa en büyük hizmeti ise medreseleridir. Bu medreseler bilim ve ilmin merkezinde olmasının yanı sıra, ehli sünneti savunmak ve yaymak için de kurulmuştur. Türk-İslam devletlerine ise model olmuştur.1000. yılında Nizamülmülk’ü anmak eserlerini anlamak yolumuzu aydınlatmaktadır.” diye konuştu.


06 Nisan 2018


Nizamülmülk 1000. Yılında Konya’da Anılıyor Nizamülmülk 1000. Yılında Konya’da Anılıyor Nizamülmülk 1000. Yılında Konya’da Anılıyor Nizamülmülk 1000. Yılında Konya’da Anılıyor

Anasayfa