Türkiye’de son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk yarısında üretilen elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 66,22 olarak kayıtlara geçti. KTO Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem Tunçez, Konya güneş, rüzgâr, biokütle enerjisi açısından önemli bir potansiyele sahip enerji şehri konumdadır. Yatırımlarla birlikte de enerji üretimi merkezi haline gelecektir. Türkiye’nin elektrik enerjisi faturasının daha da düşürülmesinde yenilenebilir kaynaklar ilerleyen yıllarda önemli bir potansiyele sahip olacaktır.” dedi.
Dış ticaret istatistiklerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl Ocak-Haziran döneminde Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan toplam 780 milyon 865 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın ilk altı aylık döneminde ise söz konusu 5 ülkelerden alınan elektrik miktarı yüzde 57,4 azalarak 332 milyon 119 bin kilovatsaate geriledi.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Üretiminde Büyük Bir Açığı Kapatıyor
Türkiye’nin elektrik üretim ve tüketimine yönelik değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem Tunçez, “Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi, Mayıs Ayı (2019) itibari ile 89.737 MW’a (megawatt) ulaşmıştır.  Bu gücün 43000,6 MW’lık bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklı santraller oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı güç de rüzgâr enerjisinin payı 7155 MW’a, jeotermal enerjinin payı 1335,5 MW’a, güneş enerjisinin payı 5435MW’a, hidroelektrik santrallerinin payı 28409,4 MW’a ulaşmıştır.” diyerek ülkemizde son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının da enerji üretiminde büyük bir açığı kapattığına vurgu yaptı.
Yerli ve Yenilenebilir Kaynaklar
Dr. Öğr. Üyesi Tunçez, “Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar sonucu yerli ve milli enerji üretimi ve kullanımı artmış, bu sayede Türkiye’nin elektrik ithalatı faturası yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak 13 milyon 531 bin dolara gerilemiştir. Elektrik ithalatı faturasının azalmasında en önemli etken elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.
Enerji şehri Konya
“Sürdürülebilir kalkınma sürecinde yerli kaynaklardan enerji üretebilmek ülkemiz için vazgeçilmez bir hale geldi.” diyen Tunçez, “Konya’nın güneşlenme süresi Türkiye ortalamasının üzerinde ve ışıma değeri yüksek bölgelerden bir tanesi. Konya, Türkiye’de güneş santrallerinin en yaygın olduğu şehirlerden biri. Uygun yatırım olanakları olduğu sürece bu yatırımlar devam edecektir. Konya güneş, rüzgâr, biokütle enerjisi açısından önemli bir potansiyele sahip enerji şehri konumdadır. Yapılacak olan yatırımlarla birlikte kısa bir süre içerisinde de enerji üretimi merkezi haline gelecektir. Dolasıyla Türkiye’nin elektrik enerjisi faturasının daha da düşürülmesinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilerleyen yıllarda Konya önemli derecede sorumluluk üstlenecektir.” ifadelerine yer verdi.


23 Ağustos 2019


Yenilenebilir Kaynaklar, Elektrik Enerjisi Faturasının Düşürülmesinde  Önemli Bir Potansiyele Sahip Yenilenebilir Kaynaklar, Elektrik Enerjisi Faturasının Düşürülmesinde  Önemli Bir Potansiyele Sahip

Anasayfa