2005 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına başlamıştır. KTO Karatay Üniversitesi ilk öğrencilerini 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında kabul etmiş ve ilk mezunlarını Haziran 2013’te vermiştir.

Böylelikle 134 yıllık tarihiyle Osmanlı son döneminin ve Cumhuriyet yıllarının canlı tanığı olan Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ile sahip olduğu hafızayı 8 yüzyıl öncesine taşımıştır.

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07 /07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1. Maddesi ile eklenen (aşağıda verilen) Ek 113. Madde ile kamu tüzel kişiliğine kavuşarak Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olmuştur.

Resmi Gazete Ek Madde 113 – (Ek:23/06/2009-5913/1 madde)

Konya’da Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip KTO Karatay Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu üniversite, rektörlüğe bağlı olarak;

a) Hukuk Fakültesi’nden,

b)Mühendislik Fakültesi’nden,

c)İşletme ve Yönetim Fakültesi’nden,

d)Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden,

e)Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden,

f) Tıp Fakültesi’nden,

g)Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu’ndan,

h)Adalet Meslek Yüksek Okulu’ndan,

ı)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndan,

i)Fen Bilimleri Enstitüsü’nden,

j)Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden,

k)Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden,

oluşur.

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan üniversitemiz sahip olduğu 90.133 metrekarelik alan dahilinde; 37.365 m2 kapalı ve 12.455 açık olmak üzere toplamda 49.820 metrekarelik alanda faaliyet göstermektedir.

KTO Karatay Üniversitesi 2010 yılında 3 fakülte ile eğitim öğretime başlamış olup bugün itibariyle 6 fakülte, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile eğitim vermektedir.2015-2016 eğitim öğretim yılında 138 önlisans, 3384 lisans, 417 lisansüstü olmak üzere yaklaşık 4000 öğrenci öğrenim görmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası’nın üniversitesidir. Bu nedenle öğrencilerimiz sanayi ve ticaret dünyası ile iç içe eğitim görmektedir. Öğrenim süresi boyunca stajlarını tamamlayan öğrencilerimiz, sektörde aranılan özelliklere sahip bireyler olarak eğitimlerini tamamlamaktadır. Üniversitemizin hedefi mezun olduğunda iş kuracağı, çalışacağı sektörle ilgili temel verilere sahip, kurumun taleplerini karşılayabilecek donanımda, işte aranan mezunlar yetiştirmektir. Sektör Danışmanlığı projesi ile de akademik danışman öncülüğünde, öğrencilerin eğitim alanları ile ilgili mesleki ve sektörel donanımı öğrencilikleri devam ederken kazanmaları hedeflenmektedir. Bununla birlikte KTO Karatay Üniversitesi’nin hedefi öncelikle bölgesinde sanayi, ticaret kesiminin sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırmalar yapmak, nitelikli, kolay iş bulan mezunlar yetiştirmek ve daha sonra ulusal, uluslararası çapta ön plana çıkan bir üniversite olmaktır.

Gelenekten geleceğe uzanan KTO Karatay Üniversitesi, iş dünyasının üniversitesi olarak yola çıkmış ve kuruluşu 1251 yılına dayanan; eğitim, bilim ve kültür tarihimizin simgesi olan Karatay Medresesi’nin günümüzdeki ruhu olmuştur. Geçmişten geleceğe taşınan Karatay Medresesi ruhu ile yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi tüm insanlığa fayda sağlayan, uluslararası arenada hem teoride hem de uygulamada güçlü, bilimsel etkinlikleri ile adından söz ettiren, yerli ve yabancı tüm akademik dünya ile işbirliği sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite olarak bölgesine ve ülkesine ışık saçmaya devam etmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) ise KOBİ’lerin, kendini geliştirmek isteyen çalışanların ve istihdam edilmeyi bekleyen gençlerin daima hizmetindedir. Bunlara ek olarak, müşteri ve hizmet odaklı olarak çalışan KARSEM, yapmış olduğu sertifika programları ile kursiyerlerin memnuniyetini ve uygulamaya dönük somut faydalar kazanmalarını hedeflemektedir.

Karatay Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSUM) de Selçuklu dönemine ilişkin sosyal, kültürel, tarihi, bilimsel ve ekonomik birikimlerin ortaya çıkarılması için araştırma ve incelemeler yapmak amacıyla kurulmuştur. Merkez, Selçuklu döneminin önemli şahsiyetlerinden Mevlâna Celâleddin Rumî, Bahaeddin Veled, Sultan Veled, Emir Celâleddin Karatay, Yunus Emre, Şeyh Sadreddin gibi ünlü simaların eserlerinin daha da iyi anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılmasına konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Bir başka merkez olan Karatay Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KARTUM) amacı ise yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmektir.

13. yüzyılda sahip olduğu Türk İslam kültürü ile dünyanın gözdesi olan Konya’yı yeniden merkez bir şehir haline getirecek çalışmaların temeli, Karatay Medresesi kültürünü vizyon edinen KTO Karatay Üniversitesi ile atılmıştır. Karatay Medresesi’nin işletiminin üniversitemize devir işlemleri tamamlandığında ise kuruluş tarihimiz 1251 olarak alınacak, bununla beraber üniversitemiz dünyanın en eski üniversiteleri arasına yerini alacaktır.