İngilizce Hazırlık Sınıfı haftalık 27 saat yoğun İngilizce eğitiminin verildiği, eğitim dili en az %30 olan Mühendislik fakültesi bölümleri için zorunlu, Diğer Fakülte öğrencileri için ise isteğe bağlı olan lisans öncesi bir yıllık eğitim programıdır. İngilizce yeterliği üniversitenin belirlediği düzeyin altında olan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfını almaları zorunludur. Hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıktan sonra öğrencilerimiz alanlarının gereklilikleri doğrultusunda mesleki İngilizce dersleri ile dil eğitimine devam etmektedirler. 

Hazırlık sınıfında öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmektedir. Her kur 8 haftadır ve kur aralarında bir haftalık aralar verilmektedir. 2. Kurun sonunda ise iki haftalık dönem arası verilmektedir.

Her kuru başarı ile tamamlayan öğrenciler bir üst kura devam ederken, kur sonu genel not ortalaması 60’ın altında olan veya devamsızlığı toplam ders saatinin % 15’ini aşan öğrenciler kur tekrarı yapmaktadır.

Hazırlık sınıfında dersler 9:00 – 15:30 arasında yapılmaktadır. Dersler 45 dakika olup 15’er dakikalık aralar verilmektedir. 11:45’de bir saatlik öğle arası verilmektedir. Son ders 15:30’da bitmektedir. Pazartesi-Perşembe günlük 6 ders, Cuma günü ise 3 ders olmak üzere haftalık toplam 27 saat ders işlenmektedir. Cuma öğleden sonra ders yoktur ancak bu zaman diliminde iki haftada bir sınavlar yapılmaktadır. Program ve saatlerde olabilecek değişiklikler öğrenciler haber verilmektedir.

      İngilizce Hazırlık Sınıfında 5 ders bulunmaktadır.

  • Genel İngilizce (Main Course) - 12 Saat
  • Dinleme ve Konuşma (Listening & Speaking) – 8 Saat
  • Okuma (Reading) 4 Saat
  • Yazma (Writing) 4 Saat
  • Dilbilgisi (Use of English) 6 Saat

KEPT 2 Sınav Örneği