Başlangıç Sonrası (A1) ve Orta Öncesi (A2) seviyelerinde bir Ara ve bir Final Sınavı yapılmaktadır. Kur notu kendi içinde 100 üzerinden değerlendirilmektedir. A1 kuru için:

-Ara Sınav %30

- Ödev & Derse Katılım % 30

 LET (Level Exit Test) % 40

Orta Seviye (B1) ve Orta Üzeri (B2) kurlar A1 ve A2 seviyelerinden farklı olarak yazma bölümleri ayrı bir sınav olarak yapılmaktadır. Yapılan iki yazma sınavının kur ortalamasına katkısı %20’dir. Bu nedenle bu kurlardaki yüzdeler farklıdır. B1 ve B2 seviyelerinde bir ara sınav, iki adet yazma sınavı ve bir Final Sınavı (LET) yapılmaktadır. Bu kurlardaki yüzde dağılımı:

- Ara Sınav %20,

- Yazma Sınavı %20,

- Ödev & Derse Katılım %30

- LET (Level Exit Test) %30

 Her kur bir üst kura geçmek için LET ve kur içi ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir. Not ortalaması 60'ın altında olan öğrenciler kur tekrarı yaparlar ve 60 altında olan kur notunun değerlendirmede bir geçerliliği yoktur.

(Ayrıntıı bilgi için lütfen İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenci El Kitabı'nı İnceleyiniz)

KEPT 2 Sınav Örneği