KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü, İngilizce Hazırlık Sınıfının temel amacı, nitelikli eğitim kadrosuyla hazırlık sınıfındaki öğrencilerimize akademik anlamda İngilizce yeterliğini sağlamak ve dili aktif bir şekilde kullanır hale getirmektir.

Hedefimiz, öğrencilerimizin orta öğretimden üniversite yaşamına başarılı bir geçiş yapabilmelerini sağlamak ve Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamladıktan sonra "CEFR" (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) B2 seviyesinde bir İngilizce yeterliği ile kayıtlı oldukları lisans programlarında, devam edecekleri akademik çalışmalarında ve gelecekteki meslek hayatlarında İngilizceyi etkin bir şekilde kullanan, kendine güvenen bireyler haline gelmesine yardımcı olmaktır.

Yabancı dil eğitiminde öğrencilerin sürece aktif olarak katılmaları önemli rol oynamaktadır; dolayısıyla öğretim elemanlarının öğrencilere salt bilgi aktarımı yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimizin sürecin aktif bir katılımcısı olarak etkili dinleme ve not alma, eleştirel düşünme, analiz yapma, yorum yapma, akademik yazma, konuşma ve diğer öğrencilerle ortak projelere katılma gibi üst düzey dil becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

En az bir yabancı dil bilmenin zorunluluk haline geldiği ve herkesin belli bir seviyede yabancı dili kullanabildiği günümüzde, hem iş hem de akademik hayatın gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getirebilmek ve fark yaratabilmek için sıradan olmayan çok kapsamlı bir yabancı dil yeterliği gerekmektedir. İngilizce Hazırlık Koordinatörlüğü olarak amacımız uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi almış fark yaratan öğrenciler yetiştirmektir.

KEPT 2 Sınav Örneği