İdari personelin işe alım, atama vb., diğer özlük işlemleri, ayrılış işlemleri, yabancı uyruklu personelin işe alım, süre uzatım işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Personel maaş tahakkukları, hizmet içi eğitimler, performans değerlendirmeleri, YÖKSİS kayıtları, personel ile ilgili resmî bildirimler İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, personel memnuniyet anketlerinin hazırlanması, dağıtılması, toplanması, sonuçlarının raporlanması gibi faaliyetlerin yanında kimlik kartı kaybeden öğrencilerin dilekçe ve gazete ilanlarının takibi, aile durum bilgilerinin değişmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.