Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri son zamanlarda adalet sistemimizin en önemli konuları arasında yer almaktadır. Özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından birisi olan arabuluculuğa ilişkin son zamanlarda yaşanan gelişmeler toplumun her kesimde bu konuya olan ilgiyi artırmıştır. Tahkim yargılaması bakımından da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle pek çok uyuşmazlık açısından mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya başvuru şartının getirilmesi konunun önemini artırmıştır. Ayrıca yakın bir gelecekte dava açmadan önce alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuru şartını genişleten bir takım yasal düzenlemelerin yapılacağı da beklenmektedir. Ancak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri hayatımıza bu denli hızlı bir şekilde girmiş olmasına rağmen toplumun büyük bir kesimi konu hakkında yeterince bilgi sahibi değildir.

Bu çerçevede KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARTAM) açılmıştır. Söz konusu merkez bünyesinde ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapma, sertifika programları düzenleme, danışmanlık hizmeti verme gibi birtakım faaliyetlerin yapılmaktadır. KARTAM, Konya’daki ilk, Türkiye’de ise bu konuda sayılı merkezlerden biridir.