Kurlar Ders
Saati
Hafta
Sayısı
1.
Hafta
2.
Hafta
3.
Hafta
4.
Hafta
5.
Hafta
6.
Hafta
7.
Hafta
8.
Hafta
Toplam  Ücret
Temel Düzey 360 Saat A1 180 7 30 25 25 25 25 25 25 0 180 1.100,00 ₺
A2 180 7 30 25 25 25 25 25 25 0 180 1.100,00 ₺
Orta Düzey 400 Saat B1 200 8 28 28 28 Ara Tatili 28 28 30 30 200 1.100,00 ₺
B2 200 7 28 28 28 28 28 30 30 0 200 1.100,00 ₺
İleri Düzey 200 Saat C1 200 7 30 30 30 30 30 30 20 0 200 1.100,00 ₺
Akademik Türkçe / 200 Saat AT 200 7 30 30 30 25 25 30 30 0 200 1.100,00 ₺
Toplam 1160 saat 43 Hafta 1160 saat 6.600,00 ₺

*1:  Akademik takvimimize bağlıolarak  B1 kurunun 4. haftasında 1 hafta dönem arası verilirKur arasından sonra eğitim kaldığı yerden devam eder.     

*2:  Akademik Türkçe kuru, Akademik anlamda dil yetkinliğine sahip olmak isteyen öğrenciler için geçerlidir.

*3:  Akademik Türkçe kurunun 6. ve 7. haftalarında sanat, spor, gündelik yaşam, medya ve edebiyat gibi konuları kapsayacak şekilde Konuşma Kulübü etkinlikleri gerçekleştirilir.


Temel Düzey:          A1 ve A2 düzeylerinden oluşan bu kurda öğrenciler 14 hafta boyunca, haftada en az 25 ders saati olmak üzere toplamda 360 saat ders görür.

Orta Düzey:             B1 ve B2 düzeylerinden oluşan bu kurda öğrenciler 14 hafta boyunca, haftada en az 28 ders saati olmak üzere toplamda 400 saat ders görür.

İleri Düzey:               C1 düzeyinden (Türkiye’deki tüm üniversitelerde ve iş yerlerinde kabul edilen düzey) oluşan bu kurda öğrenciler, 7 hafta boyunca haftada en az 20 ders saati olmak üzere toplamda 200 saat ders görür.

Akademik Türkçe:     C1 kuruna ek olarak,akademik anlamda tam bir yetkinliğe ulaşmak için devam niteliği taşıyan Akademik Türkçe/AT kurunun da alınması önerilir. Akademik yazma ve okuma becerilerinin geliştirmesi için özel bölümler içeren bu kurda 60 saatlik konuşma kulübü etkinlikleri de yer alır.